Yritysoston ABC


Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Mutta yrityskaupassa sekään ei vielä riitä. Kiteytän yritysoston keskeiset toimet seuraavasti


a)yrityksen omistaja ja hallitus laativat strategian, jossa kohdennetaan kasvun suunnat sekä asiakas- tai osaamisvajeet, jotka yritysostolla on tarkoitus kattaa. Miksi yritysosto on parempi vaihtehto kuin orgaaninen kasvu?


b)yrityskauppaa edeltää omien resurssien mitoittaminen ja liittymäpintojen varmistaminen.


c)varmista myös yrityskaupan rahoitus ajoissa. Käytä ammattiapua, jos omat resurssit eivät riitä. Rahoittaja arvioi hanketta tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden pohjalta.


d)mikä meidän tarina ja tarjous yrityksen myyjälle?


e) kartoita ostokohteet ja kerää niistä kattavat tiedot ennen yhteydenottoa


f)usein on fiksua kytkeä ulkopuolinen yrityskaupan ammattilainen ottamaan yhteyttä potentiaaliseen myyjään sekä avustamaan ostoprosessin eri vaiheissa


g)neuvottelu- ja aiesopimusvaiheen kestoa on mahdoton etukäteen arvioida. Älä luovuta, tämä vaihe voi kestää kuukausia!


h)due diligence tarkastukseen kannattaa kytkeä ostajayhtiön vastuuhenkilöt ja minimoida ulkopuolisten tekemät osuudet. Näen due diligence tarkastuksen oleellisena osana ostokohteen haltuunottoa.


i)ole huolellinen yrityskaupan dokumenttien neuvotteluissa


j)kun yrityskauppa on allekirjoitettu, ostokohteen henkilöstö on nopeasti saatava mukaan ja haltuunotosta vastaavat henkilöt varaamaan riittävästi aikaa ostokohteen integrointiin. Jos ilmaantuu yllättäviä haasteita tai resurssivajeita, voit saada nopeaa apua esimerkiksi ottamalla kokenut vuokrajohtaja tai –asiantuntija määräajaksi mukaan haltuunottoon.


Yritysoston haltuunotossa Kerralla kuntoon –periaatteella varmista odotetut hyödyt yrityskaupasta.


Matti Mattila

MBO Partners Oy


Lue lisää aiheesta:


Palkkajohtajasta omistajaksi- tapa vaurastua


Yrityksen arvon maksimointi yrityskauppastrategian avulla


Yritys Myyntikuntoon