Yritys Myyntikuntoon

Kokosin alla olevaan kuvaan keskeiset yrityksen myyntikuntoon vaikuttavat tekijät.

Perussääntönä voidaan käyttää, että mitä riippuvaisempi yritys on omistajastaan, sitä hankalampi on toteuttaa yrityksen myynti tai muu siirto jatkajalle. Sama pätee myös yrityskaupassa saatavaan hintaan. Vastuiden muuttaminen vaatii lähes aina henkilöiden uudelleenorganisointia, koulutusta ja/tai rekrytointeja. Näillä taas on pyrkimys lyhyellä aikavälillä heikentää tuloskuntoa. Omistajan kannattaa ryhtyä valmisteluun ajoissa.

Onko yrityksen taseessa liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta? Tai onko kaikki tase-erät sellaisia, jotka tuleva ostaja haluaa tai pystyy ostamaan? Taseen muokkaukseen on käytettävissä keinoja ja tekniikoita, joista kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa.

Yrityksestä saa parhaan hinnan, kun yrityskauppa tehdään nousevilla markkinoilla ja yhtiöllä on näyttöä hyvästä tuloskunnosta. Heikon talouden aikana kauppahinta voi olla matalampi, mutta niin ovat myös erilaiset sijoituskohteet, joihin kaupassa vapautunutta varallisuutta voidaan investoida. Yrityksen tuloskunto ja markkina-asema ovat kuitenkin keskeisimmät yrityksen arvoon ja haluttavuuteen vaikuttavat tekijät.


Lue lisää


Liikearvo yrityskaupassa