Yrityksen arvon maksimointi yrityskauppastrategian avulla

Yrityskauppa mielletään hyvin usein puhtaasti joko yritysostoksi tai yrityksen myynniksi, joita toteutetaan hyvin harvoin tai ei ollenkaan. Hyvin useat yritykset luottavatkin vain sisäiseen kasvuun oman liiketoiminnan laajentumisen kautta. Kokemuksemme perusteella tämä on yksi merkittävä kasvun rajoite. Sen sijaan, että yrityskauppoja toteutetaan ”miten sattuu”, olisi tärkeää laatia yritykselle selkeä yrityskauppastrategia, jossa kuvataan kunkin business-segmentin asema yrityksen sisällä. Näin toimimalla on mahdollista maksimoida yrityksen arvo.


Yksi mielenkiintoinen ja varsin käyttökelpoinen työkalu tähän tarkoitukseen on olla oleva nelikenttä. Mallissa pystyakseli kuvaa yhden business-segmentin sopivuutta yrityksen muihin business-segmentteihin nähden sekä sen kykyä tuottaa arvoa konsernille. Vaaka-akseli puolestaan kuvaa business-segmentin kasvupotentiaalia ja kehitysmahdollisuuksia.Lähde: Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, rahoituksen laitosMallia on helpoin tulkita business-segmentin sopivuuden ja arvontuotannon kautta.

Olemme paras omistaja

  • Mikäli business-segmentin kasvupotentiaali on korkea, kannattaa segmenttiä pyrkiä kasvattamaan sekä sisäisesti että yritysostoin.

  • Vaikka kasvupotentiaali olisikin matala, ei segmenttiä kannata myydä, sillä yritys itse on paras omistaja (segmentin arvo on suurin yritykselle itselleen ja myyntihinta

Joku muu paras omistaja

  • Mikäli business-segmentin potentiaali on matala ja joku muu yritys on (esim. synergiaeduista johtuen) parempi omistaja, on segmentistä luopuminen suositeltavaa (myyntihinta>yrityksen arvo).

  • Mikäli potentiaali on puolestaan korkea, kannattaa harkita segmentin laajentamista ennen siitä luopumista (mikäli segmentin arvo on kasvatettavissa ”helposti”).

Mikko Lehmus KTM


Lue lisää:


PK-YRITYKSEN ARVOMÄÄRITYS- HAASTEITA