Yrittäjän valmistautuminen omistajanvaihdokseen

Omistajan valmistautuminen yrityksen omistusmuutokseen on yleensä pitkä henkinen prosessi. Se voi viedä enemmän aikaa kuin yrityksen myyntikuntoon saattaminen.


Muutama vuosi sitten noin 60 työntekijän yrityksestään luopunut Kari Kavonius, Kavika Oy:n entinen toimitusjohtaja ja osaomistaja kiteyttää päätöksentekoa osuvasti: ”Yrityksen myynnin voi aloittaa vasta, kun oma ”rakkaussuhde” yritykseen on hävinnyt. Keskeisintä pohdinnassa oli sen varmistaminen, että lähipiirissä ei ole yritykselle jatkajaa. Tämä vaihe vei itse asiassa vuosia.” Kavonius painottaa myös omistajien yksituumaisuutta sekä varautumista siihen, että myynti ei onnistukaan tai ei ainakaan suunnitellussa ajassa. Yrittäjän on siis oltava valmis jaksamaan johdossa. Yrittäjä harvoin pääsee kaupassa kertaheitolla irtautumaan, josta syystä on hyvä varautua olemaan yrityksessä mukana jopa 2-3 vuoden siirtymäaika.


Jos yrityksessä on useita omistajia, heillä saattaa olla hyvinkin erilaiset intressit ja vaikuttimet. Kokemuksiemme mukaan tämä on kaikkein haasteellisin vaihe omistusmuutoksen valmistelussa. Yleensä olen perheen tai omistajaryhmän ulkopuolisena käynyt henkilökohtaiset keskustelut kaikkien eri omistajien kanssa. Usein on löytynyt pohja ja luottamus, jonka varaan vaihdosta on lähdetty rakentamaan. Hankalimmat tapaukset ovat tulleet eteen lähinnä silloin, kun kesken myyntiprosessin omistajien intressit erkautuvat. Päätöksenteon halvaantuminen tässä vaiheessa voi olla kohtalokasta myös toiminnan jatkamiselle, jos yritysjärjestely ei toteudu. Erityisen hankala tilanne syntyy, jos yrittäjävetoisessa firmassa MBO-kauppa epäonnistuu.


Jatkajan osalta omistajan tulee varmistua, että tehtävään kaavailtu henkilö tai ryhmä on sekä kyvykäs että halukas tehtävään ja kantamaan yritystoiminnan riskiä. Perheenjäsenten ohella kannattaa käydä läpi toimivan johdon intressit.


Herkkä alue, jota on vaikea lähestyä, on kysymys siitä, milloin yrittäjä/omistaja muodostuu suurimmaksi riskiksi yritykselle. Usein kyse on terveys-, jaksamis-, tms. seikoista ja/tai näitä lähellä olevasta ikääntymisestä.


Yrittäjän/omistajan valmistautumisen kanssa rinnakkain voi tehdä yrityksen muokkaamista omistajanvaihdokseen. Yksi keskeinen osa-alue on operatiivisten vastuiden hajauttaminen omistajalta muulle henkilökunnalle. Monesti tämä vaihe vaatii rekrytointeja tai tehtäväjärjestelyitä, jotka on syytä toteuttaa hyvissä ajoinen ennen yrittäjän suunnittelemaa luopumista. Mitä pienempi on yrityksen riippuvuus omistajastaan, sitä parempi on yrityksen arvo ja omistusjärjestely helpompi toteuttaa, myös perheyrityksissä.


Kavonius sanoo myös osuvasti, että ”surutyö” eli henkinen irtautuminen yrityksestä on tehtävä ennen kuin siirrytään neuvotteluvaiheeseen potentiaalisten jatkajien kanssa.


Matti Mattila

Toimitusjohtaja

MBO Partners Oy


Lue lisää aiheesta:


Yritys Myyntikuntoon