Ympäristöteknologian vienti tarvitsee nykyistä tehokkaampaa takaus- ja rahoitusjärjestelmääPertti Aaltonen ja Mikä Kärkkäinen kertovat näkemyksestään Tekniikkatalous.fi – uutissivustolla. He pyytävät hallitusta kiinnittämään huomiota vientiyritysten vakuuksien, takauksien ja muiden rahoitusedellytysten parantamiseen sekä yritysten omistuksen säilymiseen Suomessa. Muuten ympäristösiirtymän seurauksena Suomeen kaavaillut vientitulot ohjautuvat muihin länsimaihin.


Lue lisää Tekniikkatalous.fi