Toteuta yrityskauppa osakevaihtona

Yleisin tapa toteuttaa yrityskaupat toimialan sisällä on perustaa uusi yhtiö, joka ostaa yhdistyvien yhtiöiden osakkeet tai liiketoiminnan. Myyjät pääomittavat ostavan yhtiön sopimassaan suhteessa ja yrityskauppa rahoitetaan käyttäen vieraan pääoman velkavipua. Kauppojen sijasta osakevaihto on useasti erittäin hyvä vaihtoehto yrityskaupan toteuttamiseen.


Osakevaihtoa kannattaa harkita esimerkiksi toimialajärjestelyssä, jossa kaksi (tai useampi) alan yhtiötä yhdistetään. Osakevaihdossa molempien yhtiöiden omistajat tulevat omistamaan toista näistä yhtiöistä, josta tulee siis uuden kokonaisuuden emoyhtiö. Toinen yhtiö siirretään tytäryhtiöksi ja vastikkeena siirtäjä saa emoyhtiön osakkeita sovittavan vaihtosuhteen mukaisesti. Vaihdossa voi myös käyttää rahaa, mutta enintään 10 % vastikkeen määrästä. Osakevaihto on veroneutraali eli se ei laukaise luovutusvoiton verotusta.


Vaihtosuhteen määrittämiseksi ulkopuolinen asiantuntija määrittää molempien yritysten arvon samoilla periaatteilla. Osakassopimuksen keskeiset periaatteet kannattaa sopia jo järjestelyprosessin alkuvaiheessa. Yksinkertaisimmillaan osakevaihto ei vaadi ulkopuolista rahoitusta. Osakevaihto sopii myös yrittäjäpolvenvaihdokseen, jolloin vaihdon yhteydessä osakassopimukseen kirjataan luopuvan yrittäjän exit-periaatteet.


Jos uskot yrityksesi kasvukykyyn, sinun kannattaa jo tässä vaiheessa kytkeä yrityskaupan ammattilainen kasvuhankkeesi strategia- tai selvitysvaiheeseen. Ulkopuolinen pystyy sparraamaan kasvustrategiaasi, avustamaan tiedonkeruussa, arvioimaan kohdeyritystä ja suunnittelemaan yrityskaupan toteutustapaa ja rahoitusta.


Matti Mattila MBO Partners Oy