MBO Partners laajentaa toimintaansa käänneyhtiöpalveluihin ja tiimi kasvaaMBO Partners Oy uudistuu ja laajentaa toimintaansa käänneyhtiöiden palveluihin eli yritysten turnaround-hankkeisiin. Samalla tiimiin liittyy kaksi kokenutta ammattilaista: Kari Juurakko ja Pertti Aaltonen (esittelyt ovat tiedotteen lopussa).


MBO Partnersin kaikki olemassa olevat palvelut säilyvät, kuten yritysten myynnit ja ostot, arvonmääritys, rahoituksen järjestäminen, transaktioiden verosuunnittelu, sukupolvenvaihdokset, omistajien ja johdon sparraus sekä MBO Partnersin erityisosaaminen: yrityksen myynti henkilöstölle ja siihen liittyvä rahoituksen järjestäminen. Uutena palvelukokonaisuutena yhtiön asiantuntijat alkavat tarjota erillistä käänneyhtiön palvelua, jossa tavoitteena on nimensä mukaisesti saavuttaa käänne parempaan.


Koronakriisi on hävittänyt monelta toimialalta liikevaihtoa, ja syksyn jälkeen moni yrittäjä kohtaa karun ajan tilauskirjan ohentuessa samalla, kun keväällä myönnetyt lainojen lyhennysvapaat ovat ohi. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kriisi on otollisinta aikaa luoda perusta tulevaisuuden menestykselle, mutta joskus liiketoimintaa liian lähellä olevat omistajat eivät näe uusia mahdollisuuksia. Kysymys voi myös olla uskalluksen puutteesta. Tällöin tarvitaan ulkopuolista asiantuntevaa neuvontaa ja rohkaisua.


Mahdollisuuksia toiminnan pelastamiseksi tai kääntämiseksi uudelle kasvu-uralle on lukuisia. Yritys voi mm. luopua hiipuvan kysynnän tuotteista tai palveluista ja keskittää voimavaransa kasvaviin bisneksiin ja joskus jopa kokonaan uuteen liiketoimintaan. Toisaalta ylikapasiteettia voi purkaa myös konsolidoimalla eli yhdistämällä saman alan yhtiöitä joko yrityskaupalla tai sulautumisen kautta, minkä jälkeen toimintoja saneerataan ja virtaviivaistetaan. MBO Partnersin asiantuntijat auttavat edellä mainituissa projekteissa vankalla ammattitaidolla ja luottamuksellisesti. 


Yrityskauppoja on vireillä yllättävän paljon. Korona vaikutti hetkellisesti yrityskauppahankkeisiin, mutta osittain niitä on nyt jatkettu, kun maailma ei loppunutkaan. Toisaalta toiminnan uudelleenjärjestelyt ovat lisääntyneet voimakkaasti, mikä johtuu kysynnän hiipumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä. Yritysjärjestelyille on kysyntää monestakin syystä. Kysynnän puute tai ylikapasiteetti, yrittäjien ikääntyminen ja tarve sukupolvenvaihdokselle tai yrityksen myynnille, rahoituksen ja vakuuksien uudelleenjärjestelyt jne.


Mikäli olet miettinyt yrityksen myyntiä tai toiminnan suuntaamista uudelleen, aika on nyt otollinen!


Tiimi kasvaa 


Kari Juurakko, Senior Advisor


Elite Varainhoito Oyj:n (nyk. EAB Group Oyj) aikanaan perustanut ja aktiivisesti pörssiyhtiöksi kasvattanut Kari Juurakko on liittynyt MBO Partnersin tiimiin elokuussa 2020. Karilla on laaja kokemus sekä oman yhtiön että asiakkaiden yrityspalveluista, kuten yrityskaupoista, yhtiöoikeudellisista rakennejärjestelyistä, sijoitussuunnittelusta ja yritysvarallisuuden verosuunnittelusta. Nämä täydentävät mainiosti MBO Partnersin yritysjärjestely- ja rahoituspalveluita.  

Vahvan yrittäjätaustansa ansiosta Karilla on myös syvällinen kokemus kasvu- ja käänneyhtiön johtamisesta, yritysten strategisesta suunnittelusta ja myyntivalmennuksesta. Hän on myös Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Kari toimii MBO Partnersissa Senior Advisorina.Pertti Aaltonen, Senior Advisor


Pertti aloitti työuransa metsäteollisuuden parissa Kymmene-konsernissa vuonna 1992. Sieltä hänet pyydettiin metsäteollisuutta analysoivaksi osakeanalyytikoksi Merita Pankkiiriliikkeeseen, joka myöhemmin muutti nimensä Nordea Pankkiiriliikkeeksi. Perinteisen toimiala- ja osakeanalyysin lisäksi hän oli mukana listautumis- ja osakeanneissa. Vuosina 1999 ja 2000 hänet valittiin Prosperan tutkimuksessa Suomen parhaaksi metsäanalyytikoksi. Pertti perusti oman liikkeenjohdon konsultointiyrityksen vuonna 2001, ja syksyllä 2014 hän siirtyi Masino Group Oy -konsernin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Tästä tehtävästä hän siirtyy MBO Partnersin Senior Advisoriksi 1.12.2020 alkaen. Pertin erikoisosaamista ovat yritysjärjestelyt, yrityksen rahoitus, strategiatyöskentely ja hallitustyöskentely.