MBO-kauppa – reitti omistajaksiYrityksen tai sen osan toimiva johto tuntee yrityksen, asiakkaat ja henkilökunnan parhaiten. Palkkajohtajan riskit yrittäjäksi ja omistajaksi siirtymiseen ovat vähäisimmät toimivan johdon yrityskaupassa (MBO kauppa, management buy-out). Kun johdossa on hyvä muutaman hengen tiimi, joka yhteistuumin ryhtyy omistajaksi, tämä parantaa kaupan ja yrityksen jatkon onnistumista.


Tilaisuus MBO kauppaan syntyy yleensä isomman yrityksen strategiamuutoksessa, jonka tuloksena on päätetty luopua jostakin yrityksen ytimeen kuulumattomasta osasta. Tilanne voi syntyä myös ikääntyvien yrittäjien luopuessa omistuksesta. Keskustelun avaukset tai tunnustelut johdon yrityskaupasta eli kohteen irrottamisesta emosta ja realistisesta kauppahinnasta ovat hyvin herkkä vaihe, mutta johdon oikealla pelin lukemisella ja ajoituksella pääsee tästäkin eteenpäin. Tarvitaan siis sekä rohkeutta että varovaisuutta, jotta luottamus johdon ja omistajien välillä säilyy. Tilanne on helpompi, jos aloitteen tekee yrityksen omistaja.


Kun toimiva johto saa mandaatin valmistella MBO kauppa, kannattaa kytkeä kauppa- ja rahoitusprosessit tunteva taho, kuten MBO Partners Oy:n konsultti, mukaan hankkeen valmisteluun. Hyöty konsultista on yleensä sitä parempi, mitä aiemmin tämä tulee mukaan projektiin ja sen toteutusmallin luomiseen.


Kaupan toteutusvaiheessa managenemt buy-out etenee kuten muutkin yrityskaupat. Sen sijaan erityisosaamista tarvitaan rahoituksen hankkimiseen, mahdollisten sijoittajien mukaantuloon, osakassopimukseen ja erilaisten myyjän kanssa solmittavien toimitus- tai palvelusopimusten valmisteluun.


Oman pääoman niukkuutta tai puutetta ei pidä nähdä esteenä. Meidän konsulttien tehtävä on järjestää MBO-kaupan rahoitus eli luoda kaupan rahoitusmalli sekä etsiä omaa ja vierasta pääomaa yrityskaupan toteuttamiseksi ja neuvotella rahoitus- ja kovenanttisopimukset.


Yrityksen omistajaksi siirtyvän johtotiimin motivaatio nousee. Tuloksena yleensä nähdään hyvää johtamista, yrityksen parantunut tuloskunto ja asteittain vahvistuva tase.


Matti Mattila

toimitusjohtaja

MBO Partners Oy


Lue lisää:


Palkkajohtajasta omistajaksi - tapa vaurastua


Yritysoston ABC


Tutkimus: Lisää tehoa yritykseen MBO-kaupalla