HTM Stainless myi liiketoiminnan


HTM Stainless logo

HTM Stainless valmistaa säiliöitä ja prosessilaitteita ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä Lahdessa. MBO Partners Oy toimi myyjän, HTM Yhtiöt Oy:n neuvonantajana, kun yhtiön liiketoiminta myytiin Econet –konserniin kuuluvalle Slamex Oy:lle joulukuussa 2013.


HTM Yhtiöt Oy on rakennustuote- ja terästeollisuuteen keskittynyt perheyritys, jonka liikevaihto n. 45 milj. euroa.


Slamex Oy toimittaa jätevesipuhdistamoille laitteita sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Slamex on osa Econet -konsernia, joka on erikoistunut vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden, jätteiden biologisten käsittelymenetelmien sekä biokaasun käsittelyn. Econet -konsernin liikevaihto on 16,7 miljoonaa euroa (2012).