ALM Partners Oy:n MBO Kauppa ja rahoitus


Almpartners ja Aktia

ALM Partners Oy on rahoitusalan asiantuntijayritys, joka tuottaa tasehallintapalveluita pankeille. Yhtiö muodostettiin MBO –kaupalla Aktia Oyj:ssä toimineesta yksiköstä vuoden 2011 alussa. Toimivan johdon ohella omistajaksi tulivat myös Aktia sekä säästöpankki- ja paikallisosuuspankkiliitot. ALM Partners Oy:n perustamisen aikaan yhtiössä työskenteli n. 15 henkeä. Lliikevaihto on kasvanut 2018 jo lähes 6 miljoonaan euroon ja yhtiössä työskentelee tällä hetkellä noin 70 henkeä.


MBO Partners Oy toimi hankkeen selvitysvaiheessa Aktia Oyj:n neuvonantajana. Aktian päätettyä yksikön myymisestä siirryimme avustamaan ALM Partners Oy:tä. Matti Mattila on toiminut alusta alkaen yhtiön hallituksessa.