Yrityksen myynti

Yrityskaupan vaiheet

 

Painotamme yrityskaupassa systemaattista työtä. Yrityskaupan vaiheet noudattavat yleensä kaupasta riippumatta samaa rakennetta. Alla on kuvattuna yrityskaupan vaiheet.

Prosessi (kuukausia)

1-24
1-2
2-3
1-2

(Klikkaa linkkejä lukeaksesi lisää yrityskaupan vaiheista)

11. Sopimukset

 

Yrityksen osto

Meillä on laaja kokemus asiakkaidemme yrityisostoista. Palvelemme yrityksen omistajia koko ostoprosessissa strategian luomisesta lähtien. Avustamme myös suoraan nimettyjen kohteiden ostamisessa, haltuunoton suunnittelussa ja rahoituksen järjestelyssä.

 

 

Haluatko ryhtyä yrittäjäksi? 

 

Olemme toteuttaneet merkittävän määrän yrityskauppoja, joissa yritys siirtyy yrittäjävetoiseksi. Autamme toimivan rahoitusmallin löytämisessä ja viemme yrityskaupan läpi alusta loppuun.

Kuvituskuva by MBO Partners

MBO-kauppa

Management buyout on yrityskauppa, jossa toimiva johto ostaa yrityksen. MBO-kauppa on hyvin käyttökelpoinen yrittäjäpolvenvaihdoksissa, yrityksen rakenteen muokkauksessa tai sen ytimeen kuulumattomien toimintojen myynnissä. Toimiva johto tuntee yrityksen parhaiten, jolloin kaupan rahoitukseen tai toiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit ovat vähäisimmät.

Parhaat yrityskaupat varmistat kytkemällä MBO Partners Oy:n mukaan heti prosessin valmisteluvaiheessa. Kun toteutusmalli on luotu, meidän tehtävänä on viedä hanketta vaihe vaiheelta eteenpäin ja toteuttaa yrityskauppa. Työ on neuvotteluita, dokumentointia, laskelmia, rahoituksen hankkimista ja projektin johtamista. MBO-kauppa käy läpi samat vaiheet kuin muutkin yrityskaupat, mutta erityistä painoa saavat valmisteluvaihe, kohteen määrittely ja liiketoimintasuunnitelma, keskinäiset toimitus-, palvelu-, tms. sopimukset, osakassopimus sekä ostajan rahoitus.

Ostajan oman pääoman määrä ratkaisee yrityskaupan muun rahoituksen. Vieras pääoma hankitaan tapauskohtaisesti yhdeltä tai useammalta rahoittajalta. Kauppahinnan noustessa miljooniin euroihin, ostaja joutuu harkitsemaan, onko mahdollista saada omistus kokonaan, myydäänkö yksikkö yhdessä vai useammassa vaiheessa tai onko intressitahoja, jotka voidaan kytkeä mukaan sijoituksella tai omistuksella.

 
 

Rahoitus

Kun tarvitset rahoitusta yrityskaupan toteuttamiseksi, me avustamme sinua rahoitusratkaisun luomisessa, rahoitukseen liittyvän dokumentaation valmistelussa, sijoittaja- ja rahoittajakontakteissa sekä erilaisten rahoitus- tai kovenanttisopimusten neuvotteluissa.

Arvonmääritys

Yrityksen arvo määritetään tyypillisesti yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Arvonmäärityksen kohteena saattaa olla osakekanta tai liiketoiminta. Yritykselle ei ole mitään absoluuttista oikeaa arvoa, vaan se riippuu yrityksen kehitysvaiheesta, käytettävistä arvonmääritysmenetelmistä ja tarkoituksesta, jota varten arvonmääritys tehdään. Menetelminä voidaan käyttää tuottoarvoa, kassavirtaan perustuvaa arvoa, substanssiarvoa tai vertailuhintoja. Teoreettisesti parhaimpaan tulokseen päästään diskonttaamalla tulevat vapaat kassavirrat nykyhetkeen. Luotettavien ennustemenetelmien puuttuessa pk-yrityksissä käytetään yleisesti tuloslaskelmasta johdettuja tunnuslukuja ja erilaisia kertoimia.

 

Sukupolvenvaihdos

Onko sukupolvenvaihdos ajankohtainen?

 

Toteutamme yritysten sukupolvenvaihdoksia säännöllisesti. Meille on kertynyt laaja tietämys sukupolvenvaihdoksista ja niissä tärkeistä huomioitavista asioista.

 

Kokemustemme mukaan yrityksen sukupolvenvaihdoksen keskeisimmät valmistelun aiheet ovat jatkajien roolit ja vastuut, verotus sekä vaihdoksen käyntiin saattaminen. Myös ajoitus, yrityksen tilanne, perheen muut lapset, jne. ratkaisevat. Järjestelyn toteuttamiseen voidaan käyttää kauppoja, lahjakirjoja, erilaisia liiketoimintajärjestelyjä, pääomitusta tai näiden yhdistelmiä. Prosessin läpivienti kestää kuukausista vuosiin. Yritysten sukupolvenvaihdosten verohuojennukset ovat hyvät ja niitä kannattaa käyttää.

 

Käänneyhtiön palvelut

Käänneyhtiöksi kutsutaan yritystä, jonka toiminnan tulos käännetään aktiivisin toimin jälleen kannattavalle ja kasvavalle uralle. 

Aivan aluksi on tärkeää analysoida yhtiön tilanne ja käydä läpi strategia liiketoimintasuunnitelmineen. Tämän jälkeen laaditaan tervehdyttämissuunnitelma, johon voi liittyä osien yhtiöittäminen, toimintojen ulkoistaminen tai myyminen, uudelleenrahoitus ja/tai pääomittaminen taikka vapaaehtoinen saneeraus. Joskus voi käydä ilmi, että yhtiön suunta kääntyy ostamalla toinen yritys, jolloin volyymien kasvaessa synergiaedut tulevat esiin. Usein on myös välttämätöntä löytää yritykseen uusi avainhenkilö, joka järjestyy esim. yhteistyökumppaniemme kautta suorahakuna tai vuokrajohtajana. 

Mahdollisuuksia toiminnan pelastamiseksi tai kääntämiseksi uudelle kasvu-uralle on lukuisia. Yritys voi mm. luopua hiipuvan kysynnän tuotteista tai palveluista ja keskittää voimavaransa kasvaviin bisneksiin ja joskus jopa kokonaan uuteen liiketoimintaan. Kaikki muistavat esim. Nokian käännöksen kumisaappaista matkapuhelimiin. Toisaalta ylikapasiteettia voi purkaa myös konsolidoimalla eli yhdistämällä saman alan yhtiöitä joko yrityskaupalla tai sulautumisen kautta, minkä jälkeen toimintoja saneerataan ja virtaviivaistetaan.

 

Omistajien ja johdon sparraus

Joskus paras palvelus yhtiön omistajille ja johdolle on esittää hyviä kysymyksiä. On tilanteita, jolloin rakentava kyseenalaistaminen on hedelmällistä. Voi olla, että yrityksen johtaminen ja johtamisen vastuut eivät ole linjassa tavoitteiden saavuttamisen kanssa, jolloin niitä on selkiytettävä. 

Tyypillisesti omistajien ja johdon sparrauksessa käydään keskustellen läpi koko yhtiön strategia, liiketoiminta, organisaatio ja sen vastuualueet, johtaminen, kannustimet ja palkitseminen sekä rahoitus. Tarkoitus on pallotella ajatuksia rakentavassa ja luottamuksellisessa hengessä muutoksen aikaansaamiseksi. Kokenut ammattilainen tuntee liiketoiminnan parhaita käytänteitä ja liiketoiminnan kehittämis- ja seurantamalleja, joita yritys voi hyödyntää ja muuttaa oivallukset tulokseksi