Pertti Aaltonen

Pertti Aaltonen.png

Senior Advisor, CEO

  • LinkedIn Social Icon

Pertti aloitti työuransa metsäteollisuuden parissa Kymmene-konsernissa vuonna 1992. Sieltä hänet pyydettiin metsäteollisuutta analysoivaksi osakeanalyytikoksi Merita Pankkiiriliikkeeseen (myöhemmin Nordea Pankkiiriliike). Hän oli mukana myös listautumis- ja osakeanneissa. Vuosina 1999 ja 2000 hänet valittiin Prosperan tutkimuksessa Suomen parhaaksi metsäanalyytikoksi. Pertti perusti oman liikkeenjohdon konsultointiyrityksen vuonna 2001, ja syksyllä 2014 hän siirtyi yhden perheyhtiön talous- ja rahoitusjohtajaksi. Tässä tehtävässä hän hoiti mm. yritys- ja liiketoimintakauppoja sekä vastasi konsernin rahoitusjärjestelyistä. Pertti liittyi MBO Partnersiin Senior Advisoriksi joulukuussa 2020. Pertin erikoisosaamista ovat yritysjärjestelyt, yrityksen rahoitus, sisäinen laskenta, strategiatyöskentely ja hallitustyöskentely.

Kari Juurakko

Kari Juurakko.jpg

Senior Advisor, Chairman

  • LinkedIn Social Icon

Kari on toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 lähtien ja hänen vuonna 2001 perustamansa Elite Varainhoito Oyj:n kasvun myötä yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle vuonna 2015 ja päälistalle (EAB Group Oyj) vuonna 2019. Elitessä Kari toimi hallituksen puheenjohtajana 18 vuotta ja samalla hän vastasi sekä konsernin lukuisista omista yritysjärjestelyistä että asiakkaiden yrityspalveluista, kuten yrityskaupoista, yhtiöoikeudellisista rakennejärjestelyistä, sijoitussuunnittelusta ja yritysvarallisuuden verosuunnittelusta. Karilla on vahva kokemus yritysten strategisesta suunnittelusta ja myyntivalmennuksesta. Hän on myös Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Kari liittyi MBO Partnersiin Senior Advisoriksi elokuussa 2020.

Matti Mattila

Matti%20Mattila_edited.png

Senior Advisor

  • LinkedIn Social Icon

Matti on ollut toteuttamassa lähes sataa yrityskauppaa tai rahoitusjärjestelyä ProMBO Oy:n ja MBO Partners Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2003-2020. Sitä ennen Matti toimi pörssissä noteeratun Kekkilä Oyj:n toimitusjohtajana ja Vapo Oy:n johtoryhmän jäsenenä sekä pitkään Kemira Agrossa erilaisissa kansainvälisissä myynti-, markkinointi- ja johtotehtävissä. Koulutukseltaan Matti on liikemetsänhoitaja Helsingin Yliopistosta. Hän suoritti Hyväksytty Hallituksen Jäsen -tutkinnon (HHJ) vuonna 2008. ALM Partners Oy:n ja Säästöpankki Sinetin hallituksen jäsen. Työn ohella Matti harrastaa suunnistusta, hiihtoa, metsästystä, kalastusta ja metsänhoitoa.

 

Kokoamme kuhunkin projektiin tarvittavan tiimin oman henkilökunnan lisäksi ulkopuolisista asiantuntijakumppaneistamme.  

Käytössämme on kymmeniä eri alojen osaajia, joiden ammattitaitoa hyödynnämme asiakkaamme toimeksiannon laajuuden huomioiden. 

Yrityksen arvot

Yrityksen erikoisalana ovat yrityskaupat eri muodoissaan ja niiden rahoitus. Palvelemme ehdottoman luottamuksellisesti asiakkaitamme ja kaikkia muita yrityskaupan osapuolia.

 

Toimintaamme ohjaavat vahvasti:

1. Yrittäjyyden arvostus

Tiedämme ja tunnemme yrittäjän kohtaamat haasteet urallaan. Usein kyseessä on elämäntyö, joka on voinut jatkua sukupolvelta toiselle. Palkka yrittäjyydestä on paljon muutakin kuin siitä saatava rahallinen korvaus, siksi oikean jatkajan löytäminen on omistajalle erittäin merkityksellinen asia.

2. Innovatiivisuus

Oikeanlainen jatkaja yritykselle voi löytyä alalta, joka ei ole noussut ensimmäisten joukossa mieleen pohdittaessa mahdollisia ostajakandidaatteja. Eri toimialoilta saatu kokemus, ennakkoluulottomuus ja kyky yhdistellä asioita uudella tavalla tuovat harkittavaksi ennennäkemättömiä vaihtoehtoja.

3. Näkemyksellisyys

Omakohtainen kokemus yrittäjätoiminnasta yhdistettynä kykyyn ymmärtää erilaisia liiketoimintamalleja antaa yritysjärjestelyihin terveen ja tuloksellisen näkökulman. Osaamme ja uskallamme myös sanoa, milloin yritysjärjestyyn ei kannata ryhtyä.

4. Luottamuksellisuus

Toimintamme on, kuten asiaan kuuluu, ehdottoman luottamuksellista. Siihen liittyy myös periaatteemme siitä, ettemme julkaise tietoja tekemistämme järjestelyistä. Se, mitä on puhuttu ja sovittu, on omistajien ja meidän välistä tietoa.

5. Nöyryys

”Menestys on menestystä vain toistaiseksi” on joku viisas joskus sanonut. Tinkimätön ja perusteellinen paneutuminen yrityksen toimintaan ja asemaan markkinoilla antaa pohjan systemaattiselle etenemiselle yritysjärjestelyssä.: