Yrityskaupat kokemuksella

Yrityskaupat kokemuksella

Alla muutamia erilaisia esimerkkejä yrityskaupoista ja/tai rahoitusjärjestelyistä, joita olemme viime aikoina toteuttaneet

Rainmaker konsernista myytiin 1.10.2019 voimaantulleilla kaupoilla Rainmaker Kirjanpito Oy:n ja Rainmaker Numbers Oy:n kirjapito-, palkanlaskenta- ja talouspalveluliiketoiminnat Gallant Oy:lle. 
MBO Partners Oy toimi myyjän neuvonantajana.

Rainmaker-konserni synnytettiin 1.10.2015 yritysjärjestelyllä, jossa Celectus Oy, Assidu Finland Oy, Sametti Oy, Gutta Oy Clarus Oy ja Tilitoimisto Iisalmen Kirjanpito Oy liitettiin yhdeksi Rainmaker kokonaisuudeksi. Rainmarker on uudenlainen asiantuntujapalveluyritys, joka tarjoaa myynnin, henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista ja palveluita. Rainmaker-konsernin liikevaihto on yli 30 milj. euroa ja se työllistää yli 1000 henkeä. MBO Partners Oy toimi omistajien ja Rainmaker konsernin taloudellisena neuvonantajana.

Tietotekniikkayhtiö Prog-It Oy osti Profiz Business Solution Oy:n palvelinsali- ja IT-tukiliiketoiminnan syyskuussa 2018. Yrityskaupan myötä Prog-It Oy:n käyttö- ja tukipalvelut täydentyvät merkittävästi. Prog-It:n liikevaihto oli syyskuussa päättyneellä tilikaudella noin 4,3 miljoonaa euroa.

 

MBO Partners Oy toimi kaupassa ostajan neuvonantajana.

Teräosa Oy on puutarhakoneiden, moottorisahojen, työkalujen sekä näiden varaosien ja tarvikkeiden maahantuontiin ja markkinointiin erikoistunut yritys, jonka liikevaihto on noin 5,5 milj. euroa. Teräosa Oy:n omistaja Jari Elo ja virolainen Stokker AS ovat 30.8.2018 sopineet järjestelystä, jossa yhtiön omistus siirtyy vaiheittain Stokker Oy:lle. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Jari Elo. Stokker AS on noin 130 milj. euron liikevaihdolla kolmessa Baltian maassa toimiva koneiden ja laitteiden tukku-, vähittäiskauppa- ja huoltotoimintaa harjoittava yritys.

MBO Partners Oy toimi järjestelyssä myyjän neuvonantajana.

Ratatek Oy on rauta- ja raitioteiden sähköistysurakointiin ja suunnitteluun erikoistunut yritys, jonka liikevaihto on noin 9-11 milj. euroa.   Yhtiö toimii sekä Suomessa että Ruotsissa. Yhtiössä toteutettin toimivan johdon MBO kauppa kesäkuussa 2018. MBO Partners Oy toimi omistajien neuvonantajana sekä kaupassa että rahoitusjärjestelyissä. 

Asitek Oy on yksi Suomen johtavista teollisuuden sähköistys- ja automaatioprojekteihin, sekä tehdastason tietojärjestelmiin erikoistunut yritys. Erityisesti tuotannon datan kerääminen, jalostaminen sekä ERP järjestelmien integroinnit ovat yhtiön tuotemerkki ja muista toimijoista erottava alue. Yrityksen asiakaskunta koostuu elintarvike- ja muun valmistavan teollisuuden yhtiöistä liikevaihdon ollessa n.4 mio. euroa. Asitekin omistajat päättivät hakea liiketoiminnalleen seuraavalle tasolle siirtymisen mahdollistavan omistajan, joka tuo tullessaan isomman yrityksen prosesseja, täydentävää osaamista sekä pääomia.

MBO Partners valittiin myyjän kumppaniksi yrityksenä, joka tuntee suunnittelu ja automaatio sektoria ja jonka tiimillä on kokemusta toimialan konsolidoinnista.

Insta Automation Oy osti 6.11.2017 Asitek Oy:n ja pääsi näin maantieteellisesti Varsinais-Suomeen, sai uutta osaamista itselleen, sekä tuo täydentävää automaatio osaamista vastaavasti Asitek Oy:n asiakkaille.

BioGTS Oy on vuoden 2011 lopussa perustettu biokaasu- ja diesellaitoksia toimittava yritys, jonka toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 2013, jolloin se lanseerasi biokaasu- ja biodiesellaitoskonseptinsa. Laitokset ovat modulaarisia, tehdasvalmisteisia yksiköitä, joiden tekniikan BioGTS Oy on myös kehittänyt. Yritys kasvaa poikkeuksellisen nopeasti ja kannattavasti. Vuoden 2015 liikevaihto oli n. 5,3 milj. euroa ja vuoden 2016 ennuste on noin 11 milj. euron liikevaihtoa.MBO Partners Oy on konsultoinut kaksi BioGTS Oy:n kasvurahoituskierrosta: vuonna 2015 määrältään 3,8 milj. euroa ja marraskuussa 2016 uusittu rahoituskokonaisuus noin 10 milj. euroa.

Destia Oy osti enemmistön pohja-, insinööri- ja kalliorakentamiseen erikoistuneesta ITS-Vahvistus Oy:stä. Myyjinä oli yhtiön toimiva johto, joka jää edelleen 49 %:n osuudella yhtiön omistajiksi. ITS-Vahvistus Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli noin 7,6 milj. euroa ja kannattavuus erinomainen. Yhtiö työllistää 35 henkeä. Yhtiön nimi on jatkossa Destia Engineering Oy.Yrityskauppa toteutettiin 1.4.2016. MBO Partners Oy toimi myyjien neuvonantaja

Caverion tuottaa kiinteistöjen teknisiä ratkaisuja, infrastruktuuria sekä kunnossapitoa ja projektitoimituksia teollisuudelle. Liikevaihdolla mitattuna Caverion on Euroopan kuudenneksi suurin toimija, jonka liikevaihto oli vuonna 2015 noin 2,4 miljardia euroa. Työntekijöitä Caverionilla on noin 17 000. Vuoden 2015 aikana Caverion päätti keskittää toimintaansa suurempiin yksiköihin ja myydä Savonlinnan yksikkönsä liiketoiminnan.MBO Partners valittiin kumppaniksi yrityksenä, joka tuntee PK sektorin ja jonka tiimillä on itsellään kokemus toimimisesta pörssiyrityksissä. MBO Partners oli Caverionille tuttu kumppani jo aiemmista yrityskaupoista.Liiketoiminnan osti Joensuulainen AVOT Sähkö Oy, joka pääsi näin laajentamaan liiketoimintaansa maantieteellisesti, sai uutta osaamista itselleen sekä tuo uutta osaamista vastaavasti Savonlinnan yksikön asiakkaille.

Teampac Oy on Pohjoismaiden suurin kosmetiikan, hygienia-, puhdistus- ja desinfiointituotteiden, näytepakkausten sekä auto- ja teollisuustuotteiden sopimusvalmistaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 8,5 milj. euroa, henkilövahvuus 50 henkeä ja kannattavuus erinomainen.Joulukuussa 2015 yhtiössä toteutettiin osittainainen yrittäjäpolvenvaihdos ja henkilöstöanti. Henkilöstö omistaa uudesta Teampac Oy:stä 40 % ja Perttu Valajan perheyhtiö 60 %. MBO Partners Oy toimi neuvonantajana kaupoissa, rahoituksessa ja henkilöstöannissa.2011 syksyllä Oy Teampac Ab osti osti kosmetiikan ja teknokemian tuotteiden sopimuspakkaukseen keskittyneen Trekos Oy:n liiketoiminnan. MBO Partners Oy toimi osatajan neuvonatajana.MBO Partners Oy toimi 2004 Oy Teampac Ab:n silloisten omistajien neuvonantajana osakkeiden myynnissä. Yhtiö oli kuitenkin ajautunut rahoitusvaikeuksiin ja myynnin sijasta omistusjärjestely toteutettiin pääomittamalla. Löysimme yritykselle uuden vetäjän, Perttu Valajan, joka sijoitti tuntuvan riskipanoksen yhtiöön. Sijoituksen yhteydessä neuvoteltiin vanhojen osakkaiden asteittainen exit ja järjestettiin uudelleen yhtiön koko rahoitus. 

Kavika Oy on Suomen johtava ammatti- ja laivakeittiökalusteiden, sairaala- ja puhdastilakalusteiden sekä LVI-tuotteiden valmistaja, jonka koko tuotanto perustuu ruostumattoman teräksen jalostukseen. Konsernin liikevaihto on yli 9 milj. euroa ja henkilökunta noin 60 henkeä. Yhtiö toimii Järvenpäässä ja Hollolassa. Malmi-Steel Oy:n kanssa tehdyn yritysjärjestelyn kanssa konsernin liikevaihto nousee noin 12 milj. euroon.MBO Partners Oy toimi myyjien neuvonantajana vuonna 2007, kun Kavika Oy:n liiketoiminta myytiin sen nykyiselle omistajalle. Sen jälkeen päätökseen saatuja yritysostoja ovat Kurasyöppö® liiketoiminnan osto Vaahto Oyj:ltä ja Kailin Oy:n osakekannan osto, molemmat vuonna 2010, jolloin MBO Partners Oy toimi ostajan neuvonantajana.Kavika Oy ja myös ruostumattomaan teräkseen keskittynyt Malmi-Steel Oy yhdistivät toimimintansa vuoden 2015 lopussa. Malmi-Steel Oy:stä tuli Kavika Oy:n tytäryhtiö ja Malmi-Steel Oy:n omistaista Kavika Oy:n osakkaita. MBO Partners Oy toimi Kavika Oy:n ja sen omistajien neuvonantajana.

Livson Group Oy on markkinointiin ja matkailuun erikoistunut konserni, johon kuuluvat mm. Muumimaailma Oy, Lataamo Group Oy ja Tapahtumakeskus Telakka Oy. Livson Group konsernin liikevaihto 2016 on noin 13 milj. euroa ja toiminta hyvin kannattavaa. Konserniin luotiin uusi yhtiörakenne vuonna 2014, jonka jälkeen konsernin käyttöpääomarahoitus järjestettiin uudelleen 2015.MBO Partners Oy konsultoi käyttöpääomarahoituksen ja on toiminut sen jälkeen konsernin kasvuhankkeissa omistajien taloudellisena neuvonantajana.

Uudenmaan Ohutlevy Oy on vaativien ohutlevyosien ja osakokoonpanojen valmistukseen erikoistunut metallin alihankintayritys, jonka keskeiset asiakkaat ovat terveydenhuollon-, suurkeittiö- ja elektronisten laitteiden valmistajia. Yhtiön liikevaihto 2014 oli 2,8 milj. euroa ja kannattavuus erinomainen.MBO Partners Oy toimi myyjän neuvonantajan, kun yhtiö myytiin toukokuussa 2015 muuramelaiselle M-Levy Oy:lle.

Yhtiössä toteutettiin keväällä 2014 konsernin omistusjärjestely, jonka osana tarjottiin henkilökunnalle merkittävää osuutta yhtiön omistuksesta. Nyt yhtiössä on yli 30 henkilöstöomistajaa. MBO Partners Oy avusti henkilöstöannissa, kaupoissa ja sen rahoituksessa.
Niemi Palvelut Oy on muuttoihin ja logistiikkaan erikoistunut perheyritys, jonka liikevaihto on noin 28 milj. euroa.

Makeisneuvos konsernissa toteutettiin omistusjärjestely kesäkuussa 2014. Yhtiöiden ainoaksi omistajaksi tuli Timo Nisula. MBO Partners Oy avusti kaupoissa ja niiden rahoituksessa. Makeisneuvos konsernin liikevaihto tänä vuonna on noin 5 milj. euroa.

LTQ-Partners Oy:ssä toteutettiin osittainen yrittäjäpolvenvaihdos elokuussa 2014. Liisa Laakkonen jatkaa toisena omistajana ja toimitusjohtajana. Uudeksi osakkaaksi ja hallituksen jäseneksi tuli Timo U. Korhonen. MBO Partners Oy:n avusti kauppojen ja rahoituksen järjestämisessä. LTQ-Partners Oy on puhtauden ja pölynhallinnan ammattilainen, jonka palveluihin kuuluvat sopimussiivous ja monipuoliset rakennusalan työmaapalvelut. Yhtiön liikevaihto on n. 5,5 milj. euroa.

HTM Stainless valmistaa säiliöitä ja prosessilaitteita ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä Lahdessa. MBO Partners Oy toimi myyjän, HTM Yhtiöt Oy:n neuvonantajana, kun yhtiön liiketoiminta myytiin Econet –konserniin kuuluvalle Slamex Oy:lle joulukuussa 2013.HTM Yhtiöt Oy on rakennustuote- ja terästeollisuuteen keskittynyt perheyritys, jonka liikevaihto n. 45 milj. euroa.Slamex Oy toimittaa jätevesipuhdistamoille laitteita sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Slamex on osa Econet -konsernia, joka on erikoistunut vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden, jätteiden biologisten käsittelymenetelmien sekä biokaasun käsittelyn. Econet -konsernin liikevaihto on 16,7 miljoonaa euroa (2012).

Laserle Oy on Helsingissä toimiva metallin alihankintayritys, joka on erikoistunut eri materiaalien laser- ja vesileikkaukseen sekä komponenttituotantoon. Yhtiön erityisosaamisalue on laserhitsaus. Laserle Oy:n liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee tällä hetkellä 21 henkeä.Yhtiössä toteutettiin yrittäjäpolvenvaihdos MBO -kaupalla toukokuussa 2012. Yhtiön omistaja ja toimitusjohtaja Gustav Båsk myi yhtiön osakkeet kolmen avainhenkilön ryhmälle. Yhtiön suurimmaksi omistajaksi ja toimitusjohtajaksi tuli yhtiön myynnistä aiemmin vastannut Kimmo Forsman.MBO Partners Oy toimi kaupassa myyjän neuvonantajana, mutta avusti myös ostajaryhmää rahoituksen
hankinnassa.

ALM Partners Oy on rahoitusalan asiantuntijayritys, joka tuottaa tasehallintapalveluita pankeille. Yhtiö muodostettiin MBO –kaupalla Aktia Oyj:ssä toimineesta yksiköstä vuoden 2011 alussa. Toimivan johdon ohella omistajaksi tulivat myös Aktia sekä säästöpankki- ja paikallisosuuspankkiliitot. ALM Partners Oy:n perustamisen aikaan yhtiössä työskenteli n. 15 henkeä. Lliikevaihto on kasvanut 2016 jo lähes 4 miljoonaan euroon ja yhtiössä työskentelee tällä hetkellä vajaa 40 henkeä.

MBO Partners Oy toimi hankkeen selvitysvaiheessa Aktia Oyj:n neuvonantajana. Aktian päätettyä yksikön myymisestä siirryimme avustamaan ALM Partners Oy:tä. Matti Mattila on toiminut alusta alkaen yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Tarha-Tuote Oy on puutarha-alan kuluttaja- ja ammattiviljelytuotteiden maahantuoja ja tukkuliike, jonka liikevaihto on noin 5 milj. euroa ja henkilökunta keskimäärin noin 15 henkeä. Yhtiö toimii Vantaan Vaaralassa.

MBO Partners Oy toimi myyjän neuvonantajana, kun yhtiön koko osakekanta myytiin Schetelig Oy:lle syksyllä 2011.

Schetelig Oy on suomalainen perheyhtiö, joka yrityskaupalla vahvisti asemaansa puutarha-alan tukkuliikkeenä Suomessa. Schetelig toimii 9 maassa. Konsernin liikevaihto on yli 50 milj. euroa ja se työllistää 330 ihmistä.

Keväällä 2011 Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy osti viljelijöiden käyttämän Wisu viljelysuunnitteluohjelmiston liiketoiminnan kahdella eri liiketoimintakaupalla. Toisessa kaupassa myyjänä oli tuoteoikeudet omistanut jyväskyläläinen Bitcomp Oy ja toisessa tuotteen markkinoinnista ja jakelusta vastannut ProAgria Keskusten Liitto.

Kaupat täydensivät Maatalouden Laskentakeskus Oy tuote- ja palvelutarjontaa. Maatalouden Laskentakeskus Oy:n liikevaihto 2011 oli 8,7 milj. euroa ja yhtiö työllistää n. 100 henkeä. MBO Partners Oy toimi kaupoissa ostajan neuvonantajana.

  • LinkedIn Social Icon

Voit ottaa meihin yhteyttä luottamuksellisesti. Alkukeskustelu kanssamme ei velvoita sinua mihinkään.

MBO Partners Oy

 

Salomonkatu 17 A

00100 Helsinki

Puhelin 09-6855 1644

info@mbopartners.fi

www.mbopartners.fi